Náhled význam snu o sportu
Bojové sporty

Význam snů, ve kterých se vám zdá o sportu

Sport je velmi důležitou součástí života většiny lidí, a to jak v aktivní, tak v pasivní podobě. Není vůbec neobvyklé, že se stává předmětem našich snů, což má také svůj skrytý význam, který se pochopitelně liší v závislosti na tom, jak tento sen probíhá, jaké je naše zapojení a co je jeho předmětem. Obecně se vztahuje k naší soutěživosti, touze se s někým srovnávat a něčeho dosahovat, snaze o změnu v našem životě ale také neschopností se smířit s jistou realitou. Podrobný snář nám pomůže rozklíčovat některé nejdůležitější sny, které mají sportovní obsah.

Význam snů o sportu

  • Ve snu hrajete některý z týmových sportů: Vypovídá o důležitosti kooperace, porozumění a sounáležitosti ve vašem životě, kterých se vám nedostává. Může však mít také souvislost s nenaplněnými sexuálními potřebami.
  • Máte sen, ve kterém provozujete individuální sportovní disciplínu: Vztahuje se k vaší cílevědomosti, touze po sebezdokonalování a ochotě překonávat velké obtíže při dosahování vytyčených cílů.
  • Prožíváte sen, jehož předmětem je některý z nebezpečných extrémních sportů: Vystavujete se nadměrnému tlaku, který nemůžete dlouhodobě vydržet. Podvědomě to víte, ale nechcete si to přiznat. Je třeba se nad tím zamyslet a učinit kroky k nápravě.

Snění o sportování

  • V rámci snu sledujete nějaké sportovní klání: V reálném životě před sebou máte velké dilema, které nemá správné řešení a přesto jste nuceni si jedno vybrat. Nakonec se musíte rozhodnout, protože třetí cesta neexistuje.
  • Snění o učení se nového sportu: Ve vašem životě došlo v podstatné změně a vy se musíte učit nové věci a pravidla, aby se ukázaly vaše schopnosti a vy jste dosáhli požadovaného výsledku.
  • Sníte o sportu, který jste dříve aktivně provozovali: Něco z dřívějška vám v životě chybí a vy to musíte najít a obnovit, abyste v životě byli opět šťastní a cítili se kompletní. Může se jednat jak o konkrétní činnost, tak o nějaký pocit, který vám může určitý druh činnosti přinášet.

Výklad snu podle snáře

Mnoho dalších výkladů nejrůznějších snů prakticky jakéhokoliv charakteru naleznete v online snáři, na který odkazujeme již v prvním odstavci tohoto článku.